Light on the Meander

Light on the Meander

Light on the Meander

Light on the Meander

Ref:
Date:
Location:
Leighton, Telford
Photographer: